Help mee om de passie voor zorg boven water te houden!

Menswaardige zorg moet een zaak van ons allen worden! In de ouderenzorg hebben we te maken met veel bezuinigingen en veranderende regels. Die regels moeten echter wel in dienst staan van humane zorg. Dat is zorg vanuit humane waarden zoals de eigen regie voering, dialoog, zingeving en (actieve) deelname aan de samenleving. Passie voor zorg is meer dan dienstverlening. Zorg is geen eenrichtingsverkeer. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Bij Passie voor Zorg gaan we met elkaar in gesprek over wat goede zorg is. Allereerst met ouderen zelf natuurlijk, maar ook met alle andere betrokkenen en medeburgers. Met creativiteit zoeken naar mogelijkheden om samen iets moois van het leven te maken.