Congres 2013

Het was een geslaagd congres! 
Iedereen bedankt voor het delen van de passie!


3e Passie voor Zorg-congres: 'Voor Welzijn Zorgen'
Datum:            6 november 2013
Plaats:            De Hertenkamp in Assen
Organisatie:   Stichting Passie voor Zorg

Welbevinden, welzijn, levensplezier, zingeving, levensverhaal, passie...

Hoe kunnen we in deze tijd voor welzij van cliënten zorgen en blijven zorgen? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe ontwikkelen we goede Samenwerking mét de cliënt? Het doel van dit congres is aan deelnemers passie en inspiratie bieden als tegenwicht op maatschappelijke onrust en bezuinigingen. Enthousiast maken voor creatief samenwerken en organiseren.
 

Doelgroep
Medewerkers en vrijwilligers van de werkvloer uit zorgorganisaties (ouderenzorg) en vertegenwoordigers uit welzijnsorganisaties, het onderwijs en gemeenten. Vertegenwoordigers uit het management van de zorgorganisaties zijn ook van harte uitgenodigd, evenals studenten en praktijkbegeleiders.

Programma
Ochtendgedeelte 9.30u - 12.15u 

9.30u   Aankomst

10.00u Welkom door dagvoorzitter Francisca van der Pol, manager in de zorg

10.15u Omdenk-clinic: van Ja-maar naar Ja-en; het verschil in denken in termen van bedreiging of kansen

11.15u Inleiding door drs. Mariëlle Cuijpers, onderzoeker kwaliteit en innovatie ouderenzorg Vilans: ‘Op ontdekkingstocht…’ Het Domein Mentaal Welbevinden in kaart gebracht

11.45u Discussie

 

Lunch 12.15u - 13.15u

(inspiratiemarkt en ruimte voor uitwisseling)

 

Middaggedeelte 13.15u - 16.30u

 

13.15u Instructie Workshops

13.30u Passie voor Zorg-Workshops (thema’s: Leefplezier, Eigen Regievoering, Tijdsbeleving,

Vrijwilligers, Zorgen voor eigen welbevinden, Actualiteit) (zie overzicht hieronder)

15.15u Presentatie boekje met inspiratiecursiefjes

15.30u Uitleiding door dr. Gabriel Antonio, directeur-bestuurder Jeugdhulp Friesland: ‘Waardengedreven Zorg, een wenkend perspectief’ Een horizonverbreding voor medewerkers (professionals en vrijwilligers),leidinggevenden en bestuurders

16.15u Afsluiting en borrel

  
Aanmeldingen
Kosten: € 95,- (incl. lunch en boek met passiecursiefjes)