WORKSHOP 1

Workshop 1: De cliënt aan het woord over volwaardig bestaan


(Trea van der Wijk en Fons van der Meulen)

Wat verstaan we onder eigen regie?
- dagritme zelf bepalen
- je redt jezelf met zo nodig  ondersteuning
- je leidt je eigen leven
- eigen regie zit in kleine dingen ( “het zijn de kleine dingen die het doen”)

De professional maakt onderdeel uit van de eigen regie van de cliënt. Bij eigen regie hoort ook verantwoordelijkheid van de cliënt. Hier zou een spanningsveld tussen professional en cliënt kunnen ontstaan. Eigen regie versus de professionele  verantwoordelijkheid.

Kern gedrag van eigen regie voeren is: keuzes maken.
Onlosmakelijk samenhangend met verantwoordelijkheid.

De neiging van de professional is om oplossingen aan te dragen waardoor we de eigen regie van de cliënt in de weg staan. Door door te vragen kunne we bewerkstelligen dat de cliënt zelf tot een oplossing komt.

De cliënt past zich snel aan aan een organisatie omdat de professional onbewust de cliënt beïnvloedt en in een andere richting duwt. We werken toch minder vraaggericht dan we denken. Maar het is ook niet “u vraagt wij draaien” De indicatiestelling bepaalt de grenzen. Als de cliënt meer wil dan komt de vraag wat heeft u daar voor over?

Een volwaardig bestaan = een bestaan waaraan niets ontbreekt. Dat is voor iedereen iets anders.

Discussie: over zelf meebetalen en solidariteit. Daarbij wordt verwezen naar bovenstaande.

Eigen regie --- wederkerigheid --- professionaliteit;
in gesprek gaan vanuit het perspectief van de cliënt.

In relatie tot het omdenken:
Als je morgen op je afdeling komt wat zou je dan anders doen?
Als je ondersteuning wilt van de eigen regie met vraaggestuurde zorg zal dat iets vragen van de organisatie en personele bezetting; andere dienstenpatronen,  flexibele inzet personeel; het oermodel.

Wensen van cliënten kenmerken zich door:
- volume
- variatie
- voorspelbaarheid

Bovenstaande wordt besproken in een casus.

Conclusie ja-maar commissaris: Ja-maar heeft laag gescoord. Zorgt ervoor dat het gesprek constructiever verloopt en dat je verder komt.

“Werk jij waar ik woon of woon ik waar jij werkt?”

(Notulist: Marianne Oswald)

wordt aan gewerkt