WORKSHOP 5

Workshop 5: Einde intramurale zorg nabij. Ramp of zegen?


(Joop Belderok en Henk de Vries)

Steekwoorden uit deze workshop:
* een afhankelijke opstelling van clienten in verzorgings- en verpleeghuizen
* trots verdwijnt in verzorgings- en verpleeghuizen
* instituten zijn slecht voor de mens
* denktank 60+ Noord
* na de 2e
Wereld Oorlog werd de verzorgingsstaat opgebouwd
   (voor mensen die het zelf niet konden zorg leveren)
* Overheid werd in de jaren ’80 duidelijk dat zorg onbeheersbaar werd
* Zorg wordt onbetaalbaar en er is veel bureaucratie
* Veel gebruik maken van de eigen kracht van ouderen
* Ouderen (burgers!) willen mee verantwoordelijk zijn

In 4 groepen werden deze bevindingen besproken:
1. Wat betekent dit voor ouderen?
2. Wat betekent dit voor het dorp?
3. Wat betekent dit voor de professional?
4. Hoe doe je dat: medeverantwoordelijkheid van ouderen?

(notulist: onbekend)