WORKSHOP 3

Workshop 3: Stel je waarden centraal om de passie voor zorg te behouden.

(Fred de Raden en Bas van der Sijde)

 

Inleiding

We hebben te maken met veel veranderingen in de zorg. Grote druk op verzorgenden. Waar liggen belangrijke waarden voor jou, waar zit jouw passie, jouw ‘Yes!’-ervaring. Denken in mogelijkheden, bijvoorbeeld: “het is slecht geregeld” of “dit biedt mij ruimte om het zelf beter te regelen”.

 

Workshop

Welzijn voor medewerkers is de basis voor welzijn cliënten.

 

Normen

Waarden

Protocollen, afspraken die we onszelf opleggen, wetgeving

Wat we zelf belangrijk vinden

 

Van normgerichte zorgà waarde gerichte zorg

 

Deelnemers bekijken een uitgereikte foto. Opdracht àvertel kort wat je opvalt in de foto. Uit het rondje waarnemingen komt: liefde voor vader en zoon, respect, vader weet niet zo goed wat hij met de emotie aan moet, zoon straalt en vader is terughoudend. Foto blijkt van Frits Pfeffer te zijn, vlak voor hij in het achterhuis met Anne Frank onder zou duiken. Vader weet wat komen gaat, de zoon niet. Deelnemers herkennen de emotie in de foto, maar het verhaal erachter gaat nog veel verder. Foto gaat tegen de norm in van fotografie in die tijd, zoon en vader kijken elkaar op gelijke hoogte aan.

 

Normen maken soms dialoog lastig, waarden zijn opener waardoor je het gesprek aan kunt gaan.

 

Deelnemers kiezen uit een lijst 7 waarden die ze belangrijk vinden. Daarna wordt elkaar, in 2 tallen, een STORY verteld (S= sterke kant, T= toepassing, O= optimale omstandigheden, R= relatie met anderen, Y= yes dit geeft mij energie). Afsluitend wordt bekeken of de waarden die de deelnemer belangrijk vindt past bij de Yes. Deelnemers zien dit terug in de verhalen die de ander verteld.

 

Beleving van de cliënt herkennen door observeren van de ogen.

Bij inhoud van een verhaal à ogen naar boven kijken, belevingà ogen naar beneden kijken, luisterenà ogen opzij kijken. Dit blijkt bij een aantal deelnemers te kloppen, wordt niet door iedereen herkend. Soms zijn we het verleerd.

Belangrijk is dat non-verbaal ßàverbaal congruent is. Op deze wijze kun je een goed gesprek hebben.

 

                Gedachten         (woorden)

Kern        Gevoelens         (zintuigen)

                Gedrag               (resultaat)

 

kern = vaak aan waarde gekoppeld 

 

Energie/passieà begint bij onszelf. Dit duurzaam opladen ook tijdens het werk. Herkennen ‘waar krijg ik energie van?’à Gekoppeld aan waarden die je belangrijk vindt (bijv. aandacht geven, complimenten/ waardering voor de andere, tijd voor jezelf en de andere).

 

Aandacht geven aan positieve emotieàmens neiging om negatieve opmerkingen te onthouden. 

(notulist: Judith Veldman)