Vrijwilligers met passie en invloed in de organisatie

Workshop 4: Vrijwilligers met passie en invloed in de organisatie


(door: Janneke Schieving en Ilse de Bruijn)

 

 

  • Men ziet een groot verschil tussen vrijwilligers die binnen een zorgorganisatie werken en vrijwilligers die in de thuissituatie ingezet worden.
  • We hadden naar aanleiding daarvan een discussie over opdrachtgeverschap. Wie geeft de vrijwilliger de opdracht? Is dat de zorgorganisatie, de cliënt of de vrijwilligersorganisatie? Dit heeft effect op de begeleiding van vrijwilligers.
  • Het onderwerp samenwerking tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers speelt (nog) niet echt, althans niet bij de meeste deelnemers aan deze workshop.  Het onderlinge gesprek ging vooral over werving, binding en begeleiding.
  • Voor het vinden van een vrijwilliger is het aan te raden goed rond te kijken binnen het eigen netwerk.
  • Vrijwilligers van Humanitas gaven unaniem de tip: ga uit van de motivatie van de vrijwilliger en niet van de instelling. De relatie die de vrijwilliger heeft met de hulpvrager staat centraal, daar is de instelling geen onderdeel van.
  • Voor terugkoppeling kan contact gezocht worden met de vrijwilligers coördinator.

 

(Notulist onbekend)