verslagen

Passie voor Zorg-congres: ‘Onbegrepen gedrag… begrijpt u?’


Op 20 september 2018 organiseerde de Stichting Passie voor Zorg het congres met de titel ‘Onbegrepen gedrag… begrijpt u?’ in Gevangenismuseum te Veenhuizen. Onze stichting en haar platform is een initiatief van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties die zich inzetten voor goede en humane ouderenzorg.

Onbegrepen gedrag is een verzamelbegrip. Meestal gaat het over de gevolgen van dementie, maar ook vereenzaming, psychiatrische problematiek of verborgen verslavings- relatie- of schuldenproblematiek kunnen leiden tot onbegrepen gedrag. Het stelt bijzondere eisen aan professionals en vrijwilligers om hierbij de passie voor zorg overeind te houden. Over die passie, juist bij onbegrepen gedrag, ging dit 5e Passie voor Zorg-congres. De congresdag was tevens een ontmoetings- en contactdag voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De congreslocatie, het congrescentrum van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, heeft daarvoor zeker ook de goede voorwaarden geschapen. Het congres begon direct met een verhaal van het duo Bas & Ed over een vrouw die een beginnende dementie heeft, veel vloekt en zegt dood te willen. Als we het levensverhaal van deze vrouw leren kennen lukt het misschien om haar beter te begrijpen en contact te maken. Bas & Ed (een humanistisch geestelijk verzorger en muziektherapeut) brengen tijdens dit congres nog 3 verhalen uit de zorg, zij brengen deze verhalen met muzikale fragmenten en/of een pakkend lied.
De inleiding werd gegeven door prof. Dr. Anja Machielse (hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen, Universiteit voor Humanistiek). Haar inleiding ‘Relationaliteit en empathie: voorwaarden voor hulp bij onbegrepen gedrag’. Zij legt de nadruk op: 'empowerment'. Wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden gestimuleerd? Aan de hand van voorbeelden ging zij in op de vraag hoe we het gedrag van kwetsbare mensen beter kunnen begrijpen en hoe we onze hulp beter op hun behoeften en mogelijkheden kunnen afstemmen.

Zowel in de ochtend als in de middag konden deelnemers een workshop volgen. Er waren vier workshops:

1.Contactimprovisatie (met tips en oefeningen om contact te maken met mensen)

2. Eenzaamheid: wat is het en wat kunnen we er aan doen?
3. Terug naar de essentie ( door dialoog gestuurde zorg met de vraag: ‘waarmee kan ik u van dienst zijn?’)

4. Wiens gedrag is onbegrepen (kijken naar gedrag van anderen én dat van onszelf)

 

s Middags was er een theatervoorstelling: ‘Passie voorbij de dood’. Een aangrijpende voorstelling van ROODPALEIS waarin Nora Kretz een oude dame speelde die worstelt met de dagelijkse dingen en haar passie (kleien) niet meer kan uitvoeren. Een ontroerend inkijkje in haar wereld met prachtige dans van Betsy Torenbos, die laat zien hoe belangrijk aanvoelen en aanraken is voor mensen die zorg nodig hebben.
 
Tijdens dit congres werd het boek ‘Van prullenbak tot troostkat. Perspectieven in de zorg’ gepresenteerd door de auteurs Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde. In dit boek komen bewoners/cliënten, medewerkers in de zorg, mantelzorger en leidinggevenden aan het woord over hun ervaringen met de zorg.
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester van Veenhuizen/Noordenveld Klaas Smid. Hij sprak lovende woorden en noemde het een indringend boek vanwege het feit dat mensen zelf hun verhaal vertellen.  Hij wees op het belang van mantelzorgers en het onbegrip dat zij vaak tegenkomen. ‘Mantelzorgers hebben het zwaar. Het lijkt wel of mensen dat pas snappen als ze het zelf ook hebben meegemaakt’, aldus Smid die denkt dat het boek kan bijdragen aan meer begrip.

Het congres werd afgesloten met een waargebeurd sprookje en een lied van Bas & Ed. In de zorg van vandaag de dag ervaren verzorgenden en verpleegkundigen veel druk om goede, efficiënt en professionele zorg te leveren. Daarbij krijgen zij steeds vaker te maken met moeilijk of onbegrepen gedag. Wat doe je als je je passie kwijtraakt? Dan moet je opzoek naar nieuw inspiratie om het ‘passie voor zorg-vuur’ brandende te houden. Daar wilden we met dit congres toe bijdragen. Bas & Ed zongen het lied ‘Hout voor op ’t vuur’ van Daniel Lohues.  Als het vuur dreigt uit te gaan, en je hebt het hout niet droog naast de deur liggen, dan moet je het bos in en opzoek naar hout. Hout voor op ’t vuur, want anders wordt het koud…  


 


Ċ
informatie platform,
21 okt. 2018 12:09
Ċ
informatie platform,
12 okt. 2018 05:43
Ċ
informatie platform,
21 okt. 2018 12:12