Archief‎ > ‎

Healty Aging door middel van spelletjes voor ouderen

Platformbijeenkomst Platform Humane Zorg Noord                    27-04-2011 (Erasmushiem, Leeuwarden)

Boudewijn Dijkstra, Lector van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden vertelt over het project Healty Ageing through serious gameing. Erasmushiem is gevraagd als pilot mee te werken. Focus was valpreventie en hiervoor is subsidie verstrekt vanuit de gemeente. Het is een belangrijke focus omdat bij mensen door een val en gevolgen daarvan kan de zorgvraag groter worden en kwaliteit van leven verslechteren. Kunnen spelletje fysieke een geestelijke gezondheid van ouderen verbeteren?


 

Healthy Ageing through Serious Gaming

Boudewijn Dijkstra, Lector van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden vertelt over het project Healty Ageing through serious gameing. Het betreft een samenwerking tussen Noordelijk Hoogeschool Leeuwarden (NHL), Zorggroep Noorderbreedte en Oosterlengte, Kyushu University (Fukuoka, Japan), Netwerk Dementie Drenthe, Zorg Innovatie Forum, Grendel Games, Motek Medical.

Erasmushiem is gevraagd als pilot mee te werken. Focus was valpreventie en hiervoor is subsidie verstrekt vanuit de gemeente. Het is een belangrijke focus omdat bij mensen door een val en gevolgen daarvan kan de zorgvraag groter worden en kwaliteit van leven verslechteren.

De kick off was op 11 mei 2010 met presentaties op NHL. Hierbij was ook een delegatie uit Japan van de Kyushu University in Fkuoka (onderleiding van professor Takasugi).

In de eerste week van januari zijn de games gearriveerd en kon het onderzoek beginnen. Het onderzoek keek vooral naar de motivatie om te bewegen. Ook werden er tests gedaan naar de effecten op spierkracht, concentratie ed. Vandaag zal Boudewijn Dijkstra iets vertellen over de opzet van het onderzoek en de eerste voorlopige uitkomsten presenteren.

 

Dijkstra is verbonden met NHL Hogeschool – Leeuwarden en Instituut Zorg en Welzijn. Hij is werkzaam als docent-onderzoeker. Het lectoraat is er opgericht praktisch onderzoek te doen binnen HBO en kennis te laten circuleren.

Het project Healthy Ageing through Serious Gameing (HASeGa) vindt zijn oorsprong in een grotere studie: Gezond ouder worden / Healthy Ageing (landelijke en internationaal)

Andere projecten oa:

– iLift (Serious Game gericht op leren/oefen van til- en verplaatsingstechnieken)

– Asklepios (Mechatronica oplossing om zelfstandig benen in bed te krijgen)

– Domotica (huisautomatisering)

– collegae: iProbaat (o.a. elektronisch zorg-leef-plan), Zorgpaden decubitus, valpreventie etc.

 

Binnen deze projecten wordt gekeken hoe mogelijkheden autonomie, zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, vergroot en verbeterd kan worden.

Filmpje uit ManbijtHond van man die met een hele oude computer werkt. Hij kan maar niet wennen aan de nieuwe computer. De iPad daar kan die weer wel mee overweg al gebruikt hij deze op een heel eigen manier.

Er is veel mogelijk maar het moet aangepast worden op wensen/gewoonten van persoon.


Onderzoeksproject HASeGa

(Healthy Ageing through Serious Gaming) in het kort

• Healthy Ageing

– vaker, intensiever, langer goede oefeningen doen

– gericht op ouderen (65+)

– verlagen van risico op vallen / valpreventie

• Serious Gaming

– leuke, motiverende (ICT) spellen

– ontworpen met een serieuze doelstelling en voor gebruik door zorgprofessionals

 

HASeGa is ook...

• Praktijkgericht-/toegepast onderzoek

– valpreventie > 22.000 heupbreuken, !454.000.000 (2010)

– samen met professionals en cliënten een prototype ontwerpen, maken, testen en bijschaven (de spellen kunnen direct worden aangepast voor een beter gebruik en/of op handicap (bv. met

– Effectonderzoek (kwalitatief)

• Internationaal onderzoeksproject

– Zorgorganisaties: Zorggroep Noorderbreedte, St. Oosterlengte

– NHL Hogeschool en Kyushu University (Fukuoka, Japan)

– Serious Gaming MKB: Grendel Games, Gameship, Motek Medical

 

Voorbeelden van ‘lekker in beweging’ en revalidatie:  Gymnastiek, sport, wandelen, revalideren, fysiotherapie, etc.

 Dit is heel positief!

maar...

-       niet altijd heel erg effectief

-       kent vaak verplichtend karakter

-       Niet heel erg leuk!

 

De japanse professor Shin-ichiro Takasugi  van Dept. of Rehabilitation Medicine en Kyushu University Hospital heft zich toegelgd op Healthy Ageing through Serious Gaming! Het ontwikkelen van games die uitnodigen en uitdagen om te bewegen. Leuke spellen met een serieus doel.

 

Happy?!

Active!!

 

De spellen zijn dus ontwikkeld in Japan. Onderdeel van ons onderzoek is ook te kijken hoe dat hier aanslaat en mogelijk aan te passen. Gedacht werd bijvoorbeeld aan het spel waarin slangen moet worden getrapt om deze aan te passen voor mollen. Past dat beter bij doelgroep en cultuur?

Met de spellen kunnen we direct metingen doen. De scores nodigen ook uit tot verbeteren (van krachtmetingen en uithoudingsvermogen.

Meewerken is helemaal vrijwillig. Er werd ook gekeken naar beleving en motivatie. Mensen kunnen ook meedoen om dat ze onze studenten willen helpen, of omdat het nieuw of voor de gezelligheid. Maakt het voor de resultaten uit? Niet echt. Misschien wel invloed op de langere termijn?

 

Onderzoek

• werk in uitvoering...

- Studenten NHL Hogeschool en Hanze Hogeschool werken samen:

• Japanse onderzoek dupliceren

• vraag: zijn er verschillen tussen Japan en Nederland?

• er wordt gekeken naar beweging en belevingsaspecten!

• interventie groep, controle groep en...case studies

• Lol en motivatie: individuele en groepscompetitie

• het lijkt aardig te werken...

 


Bevindingen

• Nog geen valide resultaten; bevindingen:

-       ouderen van Erasmushiem praten over de game

-       er melden zich nog steeds mensen om te spelen

-       mensen zijn zeer enthousiast, zelfs fanatiek :-)

-       de scores nemen toe

-       fysieke prestaties nemen toe (5 tests)

-       de game mag eigenlijk niet meer weg...

-       ...natuurlijk ook veel vragen...hoe, waarom...?

 

The HASeGa Game

•ontwikkeling van een spel vanaf nul

•gericht op valpreventie

-       bewegingen vanuit effectief gebleken programma’s

-       onderlichaam, balans

-       overeenkomstigheid met dans...

-       dansen uit verschillende culturen...

 

HASeGa spel

• hoogtechnologisch ontwerp en onderzoek

• laagtechnologische uitwerking

-       kinect

-       Wii

• instelbaar op individuele speler

• motivatie!...het spel zal leuk zijn

• prototype spel verwacht zomer 2011 >onderzoekspublicaties verwacht voorjaar 2012

 

HASeGa samengevat:

• Healthy Ageing through Serious Gaming is…

-       en serieus internationaal onderzoeksproject

-       onderzoek ‘Japanse Games’ naar effecten op beleving en beweging

-       we maken een dansspel voor ouderen...

-       met een significant effect op valpreventie..

-       ...vooral ook omdat het leuk is om te spelen

 

Boodschap

• potentie van Serious Gaming…

-       spel is een (sociaal) veilige manier om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen

-       de (zorg-/welzijns) context is leidend

-       autonomie: zelf beslissen, zelf spelen, zelf doelen realiseren

-       we maken gebruik van latente processen om gedragsveranderingen mee te bewerkstelligen

-       spelen en plezier beleven werkt (intrinsieke motivatie...)!

 

Discussie

Het is vooral de aandacht die werkt. Het spel zou je kunnen zien als de drager van de communicatie. Het spel is zowel een doel als een middel.

Herkenning en nostalgie (in of rond het spel) werkt heel goed bij mensen.

Een mooier plaatje maken dan de werkelijkheid (wat we bijvoorbeeld in computergames zien en ontwikkelen) werkt heel motiverend.

Het wedstrijd element is niet ons eerste doel, maar het plezier. Competitie-element is voor velen toch ook belangrijk. Mensen willen vooral ook hun eigen scores verbeteren.

Er is ook een bewoner gevraagd mensen te interviewen over ervaringen, uit die interview komen weer andere verhalen en het leeft echt in het huis.

Kosten-efficiency: productie kosten proberen we zo laag mogelijk te houden. we zijn meer gericht op de preventie en hopen op die manier kosten te besparen. De games dus inzetten om de zorgkosten te drukken. Een leuke en goede activiteit (dat bundelen).

Er zou meer breedmaatschappelijke aandacht voor moeten komen, niet alleen in het zorgcircuit.

Verzekeringen betrekken? Dat ligt ingewikkeld.

 

Website: www.HaSeGa.nl

 

Demonstatie van de games.

We hebben de games zelf uit mogen proberen.


ĉ
informatie platform,
24 sep. 2012 05:24