Archief‎ > ‎

Passie verbinden dmw innovatief netwerken

Platformbijeenkomst Platform Humane Zorg Noord  07-07-2011 (Meriant: Cornhertstate, Heereveen)

Vanuit het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie houden Ineke Delies en Judith Veldman een inleiding over Passie voor Zorg verbinden en combineren. Aan de hand van praktijk voorbeelden (oa Zorghotel) laten zij zien hoe zorgorganisatie, opleidingen en bedrijven kunnen samenwerken.Passievol verbinden en combineren                (innovatief netwerken, maar dan in de praktijk)

Inleiding door:

Ineke Delies (lector duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie aan Stenden Hogeschool, Alfa-college en vanaf 1 januari 2012 het AOC Terra)en Judith Veldman-Dam (docent en lid kenniskring met het speerpunt Zorg en Wonen bij het Alfa-college)

 

Waarom is het belangrijk om verbindingen aan te gaan?

          Klanten/gasten veranderen

          Arbeidsmarkt verandert snel (bv in de zorg: verwacht wordt dat er in de toekomst te korten zullen zijn aan arbeidskrachten)

          Werkveld verandert

          Werkplek wordt complexer (je moet van veel zaken verstand hebben)

          Andere competenties vereist bij werknemer en student (een levenlang leren)

          Grote rol kennis, die snel veroudert

          Nieuwe combinaties van leren en werken (wat houd ‘een levenlang leren’ in? hoe leer je als je ouder/jonger bent? hoe leer je samenwerken?)

 

 

Onze passie gericht op een zestal innovaties:

 

 1. Zo complex, dat kun je niet meer alleen
 2. Vindt plaats op rommelige snij- en raakvlakken (vragen waarop je nog geen antwoord hebt)
 3. Kennis delen is de basis
 4. Voor de toekomst en niet voor jezelf alleen
 5. Reflectief
 6. Kan mislukken (daar moet je rekening mee houden)

 

 1. Partners zijn essentieel
 2. Grensoverschrijdend en multidisciplinair denken
 3. Kennisinnovaties zijn  relationeel (en niet zo zeer intellectueel, zoals vaak gedacht wordt)
 4. Duurzaam
 5. Visie opbouwen door afstand te nemen
 6. Ken elkaar en blijf trouw (blijf partner in de innovatie)

 

 

Drie belangrijke uitgangspunten voor innovatie:

gebaseerd op boek Richard Sennet: De mens als werk in uitvoering (ISBN 9789461 050984)

Een werkplek moet gezien worden als een plek waar gewerkt wordt, verschillen ervaren kunnen worden, waar het rommelig kan zijn

 

          Levensverhaal: er wordt gezocht naar coherentie, kan een werknemer (of bewoner) samenhang aanbrengen in het eigen leven, het eigen leven afmaken?

           Verschillen: is er openheid? Kun je verschillen ervaren en daardoor jezelf beter leren kennen

           Technologie: deze dient faciliterend aan de mens te zijn, technologie inzetten is vooral ook een sociale interventie

 Kortom het is belangrijk dat een werkplek een boeiende omgeving is!

 

Vanuit het lectoraat proberen we 3 richtingen met elkaar te verbinden:

1. Zorg en Wonen: de oudere mens die thuis blijft wonen

2. Toerisme: de toerist die in de regio komt en blijft

3. duurzame toepassingen van Techniek.

Alle drie belangrijke economische thema's in Drenthe, alle drie ook met elkaar verbonden ivm vergrijzing en met onderwijs/opleidings- en onderzoeksplaatsen.

 

Uitgangspunten bij het verbinden: wijze van samenwerking:

- Op regionaal-economische thema’s

- Nieuwe combinaties van bestaande dingen

- Multidisciplinair

- Multilevel

- Regionaal verbonden

- In clusters (bv in contractonderwijs)

- Co-makership

- Al doende leren

- Klein beginnen

- Rechtstreeks met bedrijven

- Voorlopers en volgers

- Werkplekleren (beroeps begeleidend leren)

- Onderzoek en onderwijs

- De mens staat centraal

- Voor de langere termijn

 

Afbeelding: Multidisciplinaire keten Zorg&Wonen
kern: de oudere mens die thuis blijft wonen

 Opmerking: mantelzorg en vrijwilligers missen in dit plaatje

 Combinaties:

Partners in de keten Zorg en Wonen

 

       Lifestyle                                 Healthy Ageing Network Noord Nederland

       Beroepsonderwijs                  Stenden hogeschool, ROC Alfa-college,   OAC terra

       Kenniscentra                          Kenniscentrum Sociale Innovatie

       Projectontwikkeling
ZorgWelzijnWonen                Coresta group

       Duurzaam Bouwen               IBKN, Hunesus (Cradle tot Cradle)

       Woningbouwcooperaties       Woonconcept, Woonservice

       Gemeentes                           Emmen, Borger-Odoorn en Hoogeveen

       Technologieontwerpers         Avics(Domotica), Rovecom(ICT)

       Gezondheidzorg en Care      Schepersziekenhuis Emmen, GGZ Drenthe, Zorgzaak,                                                    Vanboeijen                                                  ,

       Voedsel en distributie             Ooms Innpuls , Distrivers

 

Participerende opleidingen bij Zorg &Wonen

          HBO Stenden hogeschool: Tourism, Leisure, Commerce, Business, Hotel/hospitality, ICT, Techniek /Duurzaamheid, Social works, en kenniscentrum Sociale Innovatie

          MBO ROC Alfa-college: Toerisme, Fac. Dienstverlening, Economie, Zorg, Welzijn,Techniek/Bouw&Engineering, ICT

          MBO AOC-Terra: Sporeto, Dierverzorging, Groen, Land/Water/Milieu

 Woonhorizon: kernbegrippen

          Duurzaam verbouwen i.p.v. nieuwbouw

          Levensloopbestendig inrichten

          Beleidsinstrument voor kwaliteit van leefomgeving

          Gemengde bewoners, jong en oud

          Sociale cohesie en zelfredzaamheid

          Bewoners zelf activeren en laten beslissen hoe ze willen blijven wonen

          Social media en ICT als ondersteuning

          Steunstee en Noaberschap

          Onderzoek en scholing

          Publiek-private combi’s

 

Opmerkingen: Is er niet een algemene beweging in de maatschappij aan de gang? Je ziet dat de verzorgingsstaat voorbij is. Dat brengt ons op de publieke vraag: ‘je vindt dat mensen in bepaalde gevallen recht op zorg hebben, maar wat draag je daaraan zelf bij?’ Achterover leunen? Bezuinigen?

Er wordt veel samen gewerkt met woningbouwcoöperaties. Zij willen graag duurzaamheid in hun bouw. Leegloop? Welke zorgvraag is er? Wat willen ze zelf: woonhorizonbeeld samen ontwikkelen!

Bijvoorbeeld door te kijken naar de behoeften van ouderen. Een ontmoetingsplek of ‘hangplek’ voor ouderen. Vaak wordt gezegd dat dit geen economische waarden heeft. Misschien niet direct, maar toch wel indirect en op de langer termijn, als je daardoor bijvoorbeeld langer thuis kunt blijven wonen? Betrokkenheid onderling neemt toe, men staat elkaar bij. Beeldvorming hierin is erg belangrijk.

 

Een samenwerking tussen Horeca-opleiding en zorg-opleiding: er ontstonden interessante uitwisselingen rond het thema gastgerichtheid (hoe ziet de nieuwe ‘gast’ eruit? wat betekent dat voor het werkveld? wat betekent dat voor de werknemers? wat betekent dat voor de werkomgeving?).

Heruit is het project ‘Zorghotel Anders’ ontwikkeld. Hotel en Verzorgingshuis werken samen, maken samen gebruik van bv restaurant en strijkservice van hotel. Ook het ondernemingsgericht denken kwam hier op een creatieve manier opgang.  

Binnen dit project ontstond een kleiner deelproject: project Gastgerichtheid multidisciplinair. Het gaat daarbij om de kunst van het samenwerken. Over grenzen van eigen vak heen durven kijken, vertrouwen opbouwen, collectief wantrouwen doorbreken.

Studenten zorg, techniek en horeca werkte samen aan de vragen voor het zorghotel:

-       hoe ziet de nieuwe gast eruit?

-       wat betekent dit voor het werkveld?

-       wat betekent dit voor de werknemers?

-       wat betekent dat voor de werkomgeving?

Studenten leerden elkaar kennen, merkte dat ze ondanks andere studie ook zaken gemeenschappelijk hadden. Vruchtbare uitwisseling: technische mensen leerden over toepassingen van techniek in de zorg en zorg leerde bovenstaande vragen ook vanuit ondernemersgerichtheid te bezien.

Tip: klein beginnen, houd er rekening mee dat het kan mislukken, begin met mensen die het leuk vinden, geef jeu aan het geheel!

 

Wat heeft Platform Humane Zorg hieraan:

 

1. Ken uw gasten/klanten en laat uw gasten elkaar kennen (levensverhaal), doseer uw eigen passie en dring geen geluk op, activeer de mensen zelf om hun passie te delen en zich in te zetten voor medebewoners/gasten.

 

Tip: denk relationeel, alle innovatie is dat (er wordt vaak gedacht dat innovatie iets intellectueels is, innovatie is voor het grootste gedeelte relationeel!). Dat betekent: investeer in het delen van kennis en elkaar hierop aanspreken (dat gebeurt nog steeds te weinig, zelfs in onderwijs)

 

Vergeet nieuwe combinaties met de burgers en uw bewoners niet. Haak  aan bij kennisnetwerken in de buurt, doe aan sociale innovatie verbind uw passie met die van hen.

 

2. Ga ontheemdheid tegen combineer Zorg/Care vooral met kwaliteit van wonen en leven (levensverhaal). Vraag naar inbreng van de bewoner, geef hen ook betekenis in het geheel (en: mag je je ook terugtrekken als je ouder wordt?).

 

Tip: denk duurzaam, op langer termijn, het kan mislukken en hou het niet voor jezelf

    

Maak kwaliteit van woon- en leefomgeving een inhoudelijk verbindende factor om iemand zich thuis te laten voelen (gastgerichtheid?) Verbind u grensoverschrijdend, maar geef uw passie een ‘huis’, richt het ergens op.

 

3. Zet bij Care in op diversiteit van verbindingen (Verschillen)

 

Tip: denk multidisciplinair

    

Combi’s met Toerisme of Cultuur of Natuur bijv. geeft betere mogelijkheden om uit te gaan van wat iemand wel kan i.p.v. dat zijn beperkingen leidend zijn bij Care. Ook arrangementen met andere branches.  Verbind u veelkleurig met interessante partners die u plezier geven…

 

4. Combineer jong met oud (Verschillen)

 

Tip: Schakel onderwijs in, leer van elkaar op locatie en al doende

  

Zoek nieuwe combinaties van vertrouwde dingen en verbindt je aan gelijkgezinden die uw plezier delen, studenten zijn uw gasten en werknemers van de toekomst. Maak  uw passie aanstekelijk, deel die met een stagiaire.

 

5. Laat Technologie faciliterend zijn bij Zorg en Wonen en niet plaatsvervangend (Technologie)

 

Tip: ontwikkel technologietoepassing mét i.p.v. vóór de bewoners/gasten, kan m.b.v. social media

 

Zoek daarbij steun/sterkte in co-makership en kies partners in ontwikkeling. Stel  de mens centraal: geef humane zorg

 

ĉ
informatie platform,
24 sep. 2012 05:33