artikel start 2006

Humane waarden als sturende kracht in de ouderenzorg

Eerste ontwikkelingen van de initiatiefgroep Platform Humane Zorg (Noord)

De zorg voor ouderen komt niet altijd rooskleurig in de media. Pauline Meurs schrijft in de Volkskrant (04-02-2006): ‘De symptomen zijn duidelijk: cliënten voelen zich als een nummer behandeld, zorgverleners voelen zich miskend in hun vak en professionaliteit en raken gedemotiveerd, managers krijgen van alles de schuld, de politiek voelt dat zij de greep op de gezondheidszorg-sector verliest en eist maatregelen en optreden van de regering’. Het Platform Humane Zorg (Noord), een initiatief van verschillende organisaties in de noordelijke provinciën in samenwerking met de Humanistische Alliantie, wil aan deze diagnose weerstand bieden door humane waarden centraal te stellen en ze in te zetten als sturende kracht in de zorg voor de oudere medemens. De eerste uitwerkingen van de initiatiefgroep van het PHZ (Noord) zijn verwerkt tot dit artikel.

Inleiding

In de initiatiefgroep van het Platform Humane Zorg (Noord) werkt een aantal organisaties met een humanistische achtergrond – inclusief de Humanistische Alliantie - samen aan een bredere visie op humane ouderenzorg. De leden zijn ondermeer managers en geestelijk verzorgers van organisaties in de ouderenzorg uit het noorden van het land (Drenthe, Friesland, Groningen). Tegen de achtergrond van snelle ontwikkelingen en veranderingen in de ouderenzorg en de uitdagingen daarbij voor deze organisaties, neemt deze werkgroep als uitgangspunt: humane waarden centraal. Het streven is om humane waarden sturend te laten zijn bij de ontwikkeling en praktische realisering van nieuwe vormen van zorg voor ouderen. Daarbij gaat het niet alleen om de autonomie en eigen regie van mensen maar ook om waarden als gelijkwaardigheid, dialoog, participatie, het creëren van zingevingsmogelijkheden en betrokken burgerschap. 


lees hier verder


ĉ
marijke mulder,
15 feb. 2010 02:28
Comments