Brief aan Rutte

Geachte heer Rutte, beste Mark,

Hoe wil je oud worden? En welke behandeling wil je dan krijgen in de zorg? Er is nu veel aandacht voor de medische kant en minder voor de menselijke kant. Laten we ouderen, zieken of andere mensen die zorg krijgen niet zien als slachtoffers, maar als gelijkwaardige gesprekspartners. Als mensen die hun eigen afwegingen kunnen maken. Laten we ze in staat stellen om vanuit hun eigenheid een zinvol leven te leiden.
Inleven in de ander begint altijd bij jezelf. Daarom vertel ik graag eerst welke behandeling ik wil in de zorg.

Als ik oud ben en zorg nodig heb, hoop ik dat er nog aardige mensen in de zorg werken die gepassioneerd hun werk doen. Met een zekere professionaliteit en beroepseer en vooral ook met aandacht voor mij als persoon met mijn eigen aardig-heden. Dat ik serieus genomen word en dat de samenleving zich inzet voor het gevoel dat ouderen er gewoon bij horen. En vooral hoop ik dat er ondanks mijn beperkingen toch nog iets te lachen valt…

Voor concrete handvatten wijs ik op Het Gouden Pact voor de Zorg, een initiatief van het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders. Dat is een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen zelf, bij leven en bij waardig sterven. En voor waardige en beter georganiseerde ‘immateriële’ zorg, in verpleeghuizen en daarbuiten. Lees hier de vijf belangrijkste punten: http://www.humanistischverbond.nl/hetgoudenpact/

Neem het Gouden Pact mee in de onderhandelingen en erken dat mensen meer zijn dan slechts een ‘zorgvraag’. En dat aandacht voor eigenheid een basisvoorwaarde moet zijn in de zorg.

Hartelijk dank en vriendelijke groeten,

Bas van der Sijde
Comments