congres

Laatste uitwerkingen voor Congres Zorg met Passie, Passie voor Zorg 2

 

Initiatief van Platform Humane Zorg Noord 

Algemeen doel van het platform:

-          Humane waarden centraal stellen en sturend laten zijn voor de organisatie van ouderenzorg

-          Passie voor zorg hooghouden

 Doel congres:

Handvaten en richtlijnen bieden om verschillende ‘spelers’ in de zorg bij elkaar te brengen en samen de zorg voor ouderen vorm en inhoud te geven. Praktische ervaringen en persoonlijke verhalen die bijdragen tot het vormen van een zorggericht publiek moraal waarin zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger, professional, managers en overheid verantwoordelijkheden nemen en delen. De bal ligt niet alleen bij de burger en moet dit spel leren spelen, zodat het een goed samenspel wordt.

 Doelgroep:

In eerste instantie vooral richten op beleidsmakers, leidinggevende, management, teamleiders, visieontwikkelaars, kwaliteitsmedewerkers, enz.

 Locatie:

Meer centraal in noorden: Assen (vd Valk) of Drachten (Posteljon)

 

Opzet:

Ochtend vier korte inleidingen (20 minuten) van verschillende ‘spelers’:

-          zorgvrager/bewoner

-          mantelzorg/vrijwilligerswerker

-          medewerker in de zorg

-          manager

-          overheid

Middag: 2 verdiepingsateliers

Comments