congres 2008

De ouderenzorg staat regelmatig negatief in de schijnwerpers. Er zou te weinig tijd, aandacht of zorg zijn voor het welzijn van de cliënt. Maar er zou ook sprake zijn van te weinig transparantie, inefficiëntie en het ontbreken van goede en verantwoorde zorg. Dat vraagt om een ander geluid! 

Het Platform Humane Zorg Noord organiseerde op donderdag 29 mei 2008 een congres in Mercure Hotel te Zwolle. Met dit congres wil het Platform een positief alternatief stimuleren door humane waarden centraal te stellen en deze in te zetten als sturende kracht in de zorg voor ouderen. Daarbij gaat het niet alleen om de autonomie en eigen regie van mensen, maar ook om waarden als gelijkwaardigheid, dialoog, participatie, het creëren van ingevingmogelijkheden en betrokken burgerschap. Met andere woorden, het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving in al haar facetten. 

Passie voor zorg aanwakkeren Lineke Verkooijen, een van de initiatiefnemers van het congres: “We hebben de mond vol van kwaliteit en er wordt vaak gezegd dat de ouderenzorg weinig transparant en efficiënt is. Maar bij kwaliteitsmetingen wordt de vraag waar een mens nu echt gelukkig van wordt en hoe iemand zijn of haar leven als zinvol ervaart, niet of nauwelijks meegenomen. Door alle protocollen en kwaliteitseisen lijkt de passie voor de zorg een beetje verloren gegaan. Met dit congres gaan we de passie voor de zorg weer aanwakkeren.
Eind oktober 2010 wordt  een  vervolg congres Zorg met Passie, Passie voor Zorg georganiseerd.
Het doel is handvaten en richtlijnen bieden om verschillende ‘spelers’ in de zorg bij elkaar te brengen en samen de zorg voor ouderen vorm en inhoud te geven. Praktische ervaringen en persoonlijke verhalen die bijdragen tot het vormen van een zorggericht publiek moraal waarin zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger, professional, managers en overheid verantwoordelijkheden nemen en delen. De bal ligt niet alleen bij de burger en moet dit spel leren spelen, zodat het een goed samenspel wordt.
  

lees hier de lezing van staatssecretaris mevr J Bussemaker
lees hier het verslag van het congres