congres 2010

Zorg met Passie, Passie voor Zorg’

Congres over samenwerking en bezieling in de ouderenzorg


De ouderenzorg is volop in beweging. Er worden hoge eisen gesteld om zorg en welzijn van ouderen te verbeteren, terwijl nieuwe bezuinigingen op stapel staan en de ‘dubbele vergrijzing’ voortschrijdt. Een grote uitdaging! Die kan alleen vanuit passie voor zorg en nieuwe vormen van samenwerking goed beantwoord worden. 

Het Platform Humane Zorg Noord organiseerde op donderdag 14 oktober 2010 een congres in De Hertenkamp te Assen. Met dit tweede congres wil het platform helpen de broodnodige passie voor zorg aan te wakkeren. Die passie is in de eerste plaats nodig binnen organisaties zelf, op het niveau van het primaire proces. Daar gaat het om het eigen leven en de regie daarover, om gelijkwaardigheid, dialoog, participatie, en om het creëren van zingeving in het licht van confrontaties met kwetsbaarheid en eindigheid. Om echt ruimte te kunnen maken voor die eigen zingeving, zijn zorg- en welzijnsorganisaties steeds meer afhankelijk van samenwerking met andere maatschappelijke partners. 

Harry Kunneman (hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en voorzitter van het platform); ‘Om te bereiken dat menswaardige en gepassioneerde zorg een zaak van ons allen wordt, zullen zorg- en welzijnsorganisaties zich moeten ontwikkelen tot een bezielende spil in een netwerk van intensieve samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners. Er bestaan allerlei inspirerende ideeën en initiatieven om deze beweging in gang te zetten. Die willen we op dit congres verkennen en uitdiepen, in gesprek met mensen die direct en indirect betrokken zijn op de zorg en het welzijn van onze oudere medemensen. Het congres biedt handreikingen en inspirerende voorbeelden voor vernieuwende en verbindende initiatieven in de ouderenzorg.’

Kampvuurtjes stoken om de passie voor zorg aan te wakkeren

In het ochtendgedeelte is er een kampvuursessie. Dit is een verrassende werkvorm. Uit ervaring blijkt dat zo’n kampvuursessie rijk materiaal oplevert om in de workshops van het middaggedeelte verder uit te werken. 

In het middaggedeelte een vijftal workshops met uiteenlopende thema willen we de vonken uit het kampvuur vangen en omzetten in concrete praktijkacties. Daarvoor hebben we een aantal zeer enthousiaste workshopbegeleiders aangesteld.’

Afsluitend zal Harry Kunneman in gesprek gaan met Jord Neuteboom, een van de drijvende krachten achter Mensenzorg en Transities in de ouderenzorg. Hij heeft een aantal tips en adviezen om de deelnemers een hart onder de riem te steken en passie voor zorg hoog te houden.

Deelnemers ontvangen na afloop van dit congres het boekje ‘Tot het allerlaatste moment’ en ander Passiecursiefjes geschreven door Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde. Van dit boekje met passievolle verhalen van verschillende medewerkers en vrijwilligers in de zorg zal het eerste exemplaar aan Monique Kempff, voorzitter van NU 91, worden overhandigd.

Het congres is een initiatief van het Platform Humane Zorg Noord, een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Drenthe, Friesland en Groningen dat zich inzet voor een humane en passievolle ouderenzorg.

Hier kunt u de Verslagen lezen van deze dag.