De stichting wordt opgeheven, maar de passie voor zorg blijft!

na vijf geslaagde congressen en vele platformbijeenkomsten houdt de stichting Passie voor Zorg op te bestaan. Er was een terugloop in deelname aan platformbijeenkomsten en er zijn vele veranderingen binnen organisaties. Sinds 2006, dus dertien jaar, hebben we als doel nagestreefd ‘het bevorderen van humane waarden als sturende kracht in de welzijn- en zorgsector’ en vanaf nu houden we die Passie levend in ons zorgwerk en leven. Wij hopen vanuit het platform en de stichting mensen geïnspireerd te hebben voor de toekomst, want de stichting wordt opgeheven, maar de passie voor zorg blijft natuurlijk!

Er is een passende bestemming voor het vermogen van de Stichting Passie voor Zorg bij Stichting Humanitas Noord. Vrijwilligers bij Humanitas leveren een bijdrage aan het welbevinden van ouderen en anderen die structureel in een kwetsbare situatie verkeren. Humanitas vraag aandacht voor de ondersteuning naar eenzaamheid bij kwetsbaren, waarbij de zingevingsvragen onderbelicht blijven, terwijl daar vaak wel de kern van verschillende problematiek ligt. Voor meer informatie kijk op: https://www.humanitas.nl/districten/district-noord/

 

Presentatie boek 'Van Prullenbak tot Troostkat' op Passie voor Zorg-congres
Op het Passie voor Zorg-congres werd 'Van prullenbak tot troostkat. Perspectieven in de zorg' gepresenteerd en het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Noordenveld Klaas Smid. Hij kreeg dt bijzonder boek over de zorg in verpleeg en verzorgingshuizen uitgereikt door de auteurs Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde. De auteurs kennen de verpleeghuiszorg goed: Verkooijen is verpleegkundige en lector Klantenperspectief en Bas van der Sijde werkt als geestelijk verzorger in de (ouderen)zorg. Ze schreven een boek waarin clienten/bewoners, medewerkers in de zorg, mantelzorgers en leidinggevenden aan het woord komen.

Smid sprak lovende woorden en noemde het een indringend boek vanwege het feit dat mensen zelf hun verhaal vertellen.  Hij wees op het belang van mantelzorgers en het onbegrip dat zij vaak tegenkomen. ‘Mantelzorgers hebben het zwaar. Het lijkt wel of mensen dat pas snappen als ze het zelf ook hebben meegemaakt’, aldus Smid die denkt dat het boek kan bijdragen aan meer begrip.

Deelnemers van het congres kregen het boek als presentje mee naar huis. Het boek Van prullenbak tot troostkat kost € 18,95 en verkrijgbaar in boekwinkels, webshops en bij uitgeverij Anderszins. Hier vindt u informatie en kunt u bestellen: https://www.uitgeverijanderszins.nl/nieuw-van-prullenbak-tot-troostkat/

Van prullenboek tot troostkat (eerste exemplaar)


Een zeer geslaagd congres!

We kregen veel positieve reacties na afloop van het congres. Mensen waren erg enthousiast over het afwisselende programma en de inspirerende verhalen die tijdens dit congres gedeeld werden. Komende weken zullen we op de Passie voor Zorg-website de verslagen van lezingen, ateliers en andere bijdragen delen. Wij kijken in ieder geval terug op een zeer geslaagd en passievol congres!


Passie voor Zorg-congres uitverkocht

Alle kaarten voor het Passie voor Zorg-congres van 20 september in Veenhuizen zijn verkocht. De kaartverkoop ging bij dit congres boven verwachting erg snel. Blijkbaar spreekt het thema 'Onbegrepen gedrag... begrijpt u?' erg aan. We hebben ook een mooi en gevarieerd programma, al zeggen we het zelf.

Van het congres zal een verslag gemaakt worden, die u zal kunnen terugvinden op deze website, want we willen onze passie voor zorg natuurlijk graag met u delen...

 Nieuw publicatie

troostkat

Op 20 september 2018 verschijnt 'Van Prullenbak tot troostkat' Perspectieven in de zorg van Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde. Het eerste exemplaar zal tijdens het Passie voor Zorg-congres worden uitgereikt aan dhr. Klaas Smid (Burgemeester Noordenveld en op allerlei manieren betrokken op de zorg).


Voor meer informatie: https://www.uitgeverijanderszins.nl/van-prullenbak-tot-troostkat/.

Het 5e Passie voor Zorg-congres 'Onbegrepen gedrag... begrijpt u?'

Op 20 september 2018 zal dit congres plaatsvinden. Het beloofd een mooi en inspirerend congres te worden!

Theater, verhalen en muziek kunnen helpen om anders naar (onbegrepen) gedrag te kijken. Naast een inhoudelijke deel, zullen er tijdens het Passie voor Zorg-congres ook creatieve bijdragen zijn van ROODPALEIS (met Nora Kretz en Betsy Torenbos) en Bas & Ed.

Bas & Ed Verhalen muzikaal omlijstROODPALEIS Nora & Betsy
 


Column van Gerard Schoep

Gerard Schoep bestuurder ZZWD schreef een column met de titel Passie. Lees de column: https://www.zzwd.nl/i/nieuws/column-gerard-schoep-passie


Gouden Pact

Een passievol initiatief van het Humanistisch Verbond, Humanitas en Universiteit voor Humanistiek. Samen schreven zij een Pleidooi voor een Gouden Pact voor de (ouderen) zorg. Het is een reactie op het zogenaamde 'Zilveren Pact' van onder meer de ChristenUnie en omroep Max. Het debat over goede zorg moet niet alleen over ouderen gaan, maar ook over eenzaamheid bij bijvoorbeeld jongeren. Leest hier Het Gouden Pact http://www.humanistischverbond.nl/hetgoudenpact/

Om te zorgen dat dit initiatief meegenomen wordt bij de formatie van de nieuwe regering kun je een brief schrijven waarin je kunt aangeven wat jij belangrijk zou vinden als je afhankelijk wordt van zorg. Bas van der Sijde schreef een brief aan Mark Rutte: Lees hier de brief.Volgende platformbijeenkomst: 30-11-2017

In kleine kring willen we een proefsessie met  een nieuwe werkvorm uitproberen. In september organiseren wij een interactieve sessie met Francisca van der Pol (bestuurslid en verpleegkundige) onderzoeken we wanneer en waardoor de passie in ons werk opbloeit. Hoe we die kunnen inzetten en  behouden. Voor deze proefsessie  gaan we een  gericht  aantal uitnodigingen versturen.
In de platformbijeenkomst van 30 november zullen we de resultaten uit de proefsessie presenteren en is er ruimte voor discussie en aanbevelingen. We verwachten dat dat een boeiende bijeenkomst wordt waarbij iedereen van harte welkom is.

Volgende passie voor zorg-congres in september 2018
Inmiddels is een kleine werkgroep begonnen met de organisatie van het 5e Passie voor Zorg-congres, want we willen onze passie natuurlijk vooral blijven delen.  Heb je suggesties voor een onderwerp, deel deze met ons en houd onze website in de gaten!


Passie voor Zorg-column
Hier vindt u de Passie voor Zorg-column gelezen in de platformbijeenkomst van 26 januari 2017. Titel: 'Afleiding'.  

Cliënt van de thuiszorg: 'Die verpleegkundige vroeg wat ik aan het doen was en ik antwoordde dat ik een artikel aan het schrijven was. “Mooi” zei hij, “dan heb je wat afleiding.” Ik was een beetje verbaasd en zei: “Afleiding? Dat zie je toch niet helemaal goed, hoor. Voor jouw is die stomaverzorging je werk, maar voor mij is dat dus een vervelende afleiding. Schrijven, dat is wat ik doe, dat is mijn werk altijd geweest.”’


Platformbijeenkomst 26 januari 2017 bij Thuiszorg Het Friese Land te Leeuwarden

Bestuurder Klaas Kuilman hield een inleiding met de titel ‘Langer thuis wonen, wat mag dat kosten?’

Toelichting: Het beleid van de overheid is gericht op het langer thuis blijven wonen. Thuiszorg Het Friese Land levert op haar bescheiden wijze een bijdrage aan het doel dat mensen zo lang als mogelijk en wenselijk met zorg en ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Het beleid van zorgverzekeraars is voornamelijk gebaseerd te zijn op schadelastbeperking. Een uitwerking  hiervan is dat organisaties jaarlijks geconfronteerd kunnen worden met zogenaamde overproductie die niet betaald wordt. De vraag is dan ook:  ‘Langer thuis blijven wonen, wat mag dat kosten?’.
Anderzijds kunnen we de vraag ook stellen: ‘Langer thuis blijven, wat levert het op?’ Het gaat dus niet alleen om de juiste financiering om als (zorg)organisatie te kunnen overleven, maar ook het maatschappelijke debat over mogelijkheden en grenzen. Een passievolle zoektocht om mensen die afhankelijk zijn van zorg goed en zinvol te kunnen ondersteunen.
Eén van de conclusies van deze bijeenkomst was dat we met het delen van passie meer bereiken dan met alleen maar het bestrijden van systemen.


Platformbijeenkomst Passie voor Zorg 8 donderdag december 2016

Deze platformbijeenkomst vond plaats bij het Alfa-college in Hoogeveen. Er werd een inleiding gehouden over Cross-overs tussen vrije tijd en gezondheid(zorg) door Cidgem Santingh en Roel Frijling van het lectoraat 'Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie'.

 

Platformbijeenkomst Passie voor Zorg 22 september 2016

Deze platformbijeenkomst vond plaats bij Interzorg in Assen. Er werd een inleiding verzorgd door Petra Winters (manager klantencentrum, Interzorg) over het project 'Waarmee kan ik u van dienst zijn?' - Terug naar de essentie van dienstverlening door dialooggestuurde zorg. 


 

Passie voor Zorg-column: Kwetsbaarheid is geen zwakte

In de krant lees je vaak berichten over ouderen die heel sterk zijn. Over Wim Hendriks bijvoorbeeld die op zijn 103e zijn rijbewijs voor 5 jaar verlengde. Hij zag zijn ouderdom en vitaliteit overigens niet als een eigen verdienste maar 'een kwestie van geluk en goede genen.' Veel mensen hebben dat geluk niet en moeten hun rijbewijs al op 70 of 80 jarige leeftijd inleveren of zelf besluiten niet meer achter het stuur te gaan zitten. Ook daar is moed voor nodig, alleen lees je daar niks over in de krant. Bas van der Sijde schreef hierover een column in de NNCZ-nieuwsbrief. Lees hier deze column.
 


Het Passie voor Zorg-congres was een succes!
Veel positieve reacties en er kwam veel passie vrij op het 4e Passie voor Zorg-congres in Drachten. Het verslag vindt u op onze website.

 


Op 16 maart 2016 verschijnt het boek 'Manoeuvreren' en andere Steuncursiefjes

In de huidige samenleving wordt meer dan vroeger van mensen verwacht dat ze elkaar helpen. In ‘Manoeuvreren’ en andere Steuncursiefjes staan de persoonlijke verhalen van partners, familie, buren of vrienden die op de een of andere manier steun of zorg leveren aan hun naasten.
Dit boek, geschreven door Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde, wordt gepresenteerd op het Passie voor Zorg-congres in Drachten en het eerste exemplaar wordt overhandigd aan tweedekamer-lid Lutz Jacobi. Deelnemers krijgen na afloop van het congres een gratis exemplaar en het boekje is daarna te bestellen via deze website.


steuncursiefjes

 

Op 16 maart 2016 is het 4e Passie voor Zorg-congres 'Robots in de zorg...' zal ons een zorg zijn!

De werkgroep is druk bezig met het programma en sponsorwerving. Een eerste mailing naar de platformleden en potentiële sponsoren is de deur uit! Drie toonaangevende sprekers hebben reeds hun medewerking toegezegd: prof. dr. ir. Pieter Jonker, Technische Universiteit Delft, prof. dr. Evelien Tonkens, Universiteit voor Humanistiek Utrecht en de cabaretier Jaap Bressers. Het beloofd een mooi congres te worden!Platformbijeenkomst is 28 januari 2016: Jannes van der Sleedenhuis locatie De Wolfsbos in Hoogeveen

Leen Diepenhorst hield een inleiding met de titel: 'Mis(BE)handeling in de zorg'.
Toelichting:
Binnen het kader van het bestrijden en voorkomen van geweld in relatie- en afhankelijkheidssituaties is er de laatste jaren ook toenemende aandacht voor mishandeling in de (ouderen)zorg. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling bij Fier Fryslan, de professionele organisatie die zich met bestrijding van relatiegeweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties bezig houdt, is over de laatste 5 jaren verdrievoudigd: van 855  naar 2360. De vormen van ouderenmishandeling kunnen variëren: fysieke mishandeling, psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Het komt voor in zowel prive-huiselijke-situatie als binnen de professionele zorg-/woon organisaties.  Hoe als professional en/of als professionele organisatie met dit thema om te gaan? Het ontkennen van het belang van het thema lijkt een niet te handhaven standpunt.


Platformbijeenkomst is 19 november 2015: 't Neie Punt, het nieuwe dorpshuis in Ruinen georganiseerd door ZZWD

Steeds meer zorginstellingen zoeken de samenwerking met welzijnsorganisaties en burgers uit de wijk of het dorp. In Ruinen is dit fysiek en inhoudelijk vormgegeven bij de renovatie van ‘het oude bejaardentehuis’ door intramurale zorg, wijkverpleging en welzijn bijeen te brengen. In deze bijeenkomst werd de praktijk van dit nieuwe dorpshuis gepresenteerd. Er werden drie korte inleidingen gegeven en een rondleiding door het dorpshuis. Uitnodiging


Platformbijeenkomst 17 september 2015 in het nieuwe Erasmus in Leeuwarden
 

Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht) hield een inleiding over 'Ouder worden en sociale kwetsbaarheid'. Machielse: 'Ervaring van zinvol leven hebben positieve gevolgen voor gezondheid, welzijn en geluk. Sociale relaties en ervaring van verbondenheid zijn sociaal kapitaal en een 'buffer', maken geestelijk weerbaar.' Machielse gaat in op verschillende vormen van eenzaamheid die om verschillende vormen van aandacht en/of interventie vragen.
Aansluitend was er een rondleiding door het nieuwe Erasmus. Een nieuwe locatie met een nieuwe visie op wonen en zorg.


boek sociaal isolement


Het 4e Passie voor Zorg-congres is gepland op 16 maart 2016

Een werkgroep is begonnen met de organisatie. Het beloofd weer een inspirerend congres te worden waarin de passie voor zorg weer flink wordt aangewakkerd. De informatie volgt nog.


Passie voor Zorg-column: Geheim dagboek

In de NNCZ-nieuwsbrief staat elke maand een Passie voor Zorg-column. Bas van der Sijde schreef de Passie voor Zorg-column over Hendrik Groen die een jaar lang een geheim dagboek bijhield over zijn ervaringen als bewoner van een verzorgingshuis. Lees hier de column.Themabijeenkomst 09 april 2015: Leefplezier en Werkplezier

Tijdens deze eerste themabijeenkomst bij Zuid Oost Zorg Neibertilla in Drachten werd nader ingegaan op Leefplezier en werkplezier. Ouder worden biedt mogelijkheden en kansen! Sûnenz wil de mogelijkheden en leuke kanten van het ouder worden laten zien. Het is belangrijk dat ouderen zelf de regie houden. Sûnenz is een centrum voor ouderen en biedt diensten aan ouderen, huisartsen en andere relevante partijen. 
Leef plezier en werkplezier hangen nauw samen. Zo geldt ‘Een leven lang leren’: Iedereen kan leren van elkaar, van stagiairs tot ervaren professional. Van directeur tot zorg-assistent. Hoe doe je dat optimaal? Hoe blijf je geïnspireerd en gepassioneerd in je werk? Daar werd op deze themamiddag op in gegaan.


Passie voor Zorg-column

In de NNCZ-nieuwsbrief staat elke maand een Passie voor Zorg-column. Bas van der Sijde schreef deze in januari en las het voor tijdens de laatste platformbijeenkomst. Lees hier de Passie voor Zorg column van maart 2015.


Platformbijeenkomst 05 februari 2015

Deze platformbijeenkomst vond plaats in het Jannes van der Sleedenhuis (locatie De Vecht) in Hoogeveen. In de inleiding ‘Een eigentijds nieuwbouwplan’ van Machiel Talsma (Directeur Zorgvastgoed Kwadrantgroep) werden ideeën en visie gepresenteerd, niet als het antwoord, maar een antwoord. Een antwoord op actuele maatschappelijke vraagstukken ingevuld door een maatschappelijke onderneming (zorgorganisatie) werkzaam op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Er werd nader ingegaan op de praktijk van het concept ‘scheiden van wonen en zorg’.

 

 

Platformbijeenkomst 20 november 2014

Deze platformbijeenkomst vond plaats in het Jannes van der Sleedenhuis (locatie De Wolfsbos) in Hoogeveen. De eerste inleiding was van Klaas Kuilman (directeur/bestuurder van Thuiszorg Het Friese Land) met de titel 'Zorg: conflict tussen systeem en beleving', daarna een inleiding van Pieter Waninge (directeur/bestuurder NNCZ): 'Van wonen op basis van voorzorg naar wonen op basis van langdurige zorgverlening'.                                                    Gerard van der Weerd 'De Ontmoeting' (2014)
                                                Jannes van der Sleedenhuis Locatie De Wolfsbos, HoogeveenEen passievol werkcongres bij NNCZ met de titel: '...en nu de praktijk!' (12 november 2014)

Dit was geen congres met veel saaie theorie. Nee,  er wordt al zoveel nagedacht over de zorg, geschreven en ‘gemanaged’… wij willen juist laten zien hoe het er echt aan toegaat in de praktijk en dat er (ondanks tegenwind en bezuinigingen) veel mooie dingen gebeuren in de zorg.
Het geheel had een feestelijk jasje. Het bekende Drentse cabaretduo Harm & Roelof bracht de praktijk van zorg en ouder worden op grappige en ontroereden manier in beeld. Er was een inleiding van Froukje Weidema over belangrijke motivaties voor het werken in de zorg. Ze liet zien dat de echte ‘helden’ in de zorg vaak onzichtbaar (willen) blijven. Uit iedere locatie waren er medewerkers die een workshop verzorgden over thema's als dementie, eigen kracht, ja-gevoel, gastvrijheid en vrijwilligerswerk.
  Nieuwsbericht: Platformbijeenkomst  is op 28 augustus 2014
Deze platformbijeenkomst vond plaats bij Thuiszorg Het Friese Land te Leeuwarden. Lector Lineke Verkooijen hield een inleiding over klantenperspectief en eigen regievoering in ondersteuning en zorg.

 

Passie voor Zorg-Column: Ont-moeten en Ja-gevoel
Column in de NNCZ-Nieuwsbrief, mei 2014 lees meer

 

 

Nieuwsbericht: Platformbijeenkomst 1 april 2014
De ze platformbijeenkomst vond plaats bij Humanitas Groningen. Een inleiding met de titel: Vrijwilligerswerk: een instrumentele en expressieve visie.
 lees meer

 

Passie voor Zorg-Column: Klantgerichtheid
Column in de NNCZ-Nieuwsbrief, februari 2014 lees meer

 

Nieuwsbericht: Platformbijeenkomst 5 maart 2014
Francisca van der Pol hield een inleiding met de titel: Passie voor Zorg in een veranderend zorglandschap. We zeggen heel vaak dat we klantgericht zijn in de zorg, maar zijn we dat ook echt.

We zeggen heel vaak ‘wij zijn klantgericht’, maar zijn we dat ook? Er is een sterke dominantie op het lichamelijke en op de zorg. Organisatie, inspectie, financiering, alles in ons hele systeem is gericht op de beperking. Francisca doet vanuit ervaringen binnen Zuid Oost Zorg voorstellen voor een cultuuromslag die uit gaat van kwetsbaarheid en een leven lang leren.

Nieuwsbericht: 6 november 2013
Het was een geslaagd congres!
Iedereen bedankt voor het delen van passie!

 

Of omdenken iets is voor in de zorg?
We zullen het zien op het Passie voor Zorg-congres op 6 november.

 

omdenken

 

Nieuwsbericht: op 6 november verschijnt het vervolg op onze zorg- en passiecursiefjes

Tijdens het 3e Passie voor Zorg-congres 'Voor Welzijn Zorgen' verschijnt  'De nieuwe leidinggevende' en andere Inspiratiecursiefjes. Het boekje is geschreven door Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde. 

In deze inspiratiecursiefjes geven managers en leidinggevenden uit de ouderenzorg antwoord op de vragen wat hun opdacht is in relatie tot 'het nieuwe zorgen' dat gericht is op participatie in de samenleving en waar zij hun inspiratie vandaan halen.

Deelnemers aan het congres op 06 november 2013 ontvangen een gratis exemplaar!

 

 

Nieuwsbericht: Congres op 6 november gaat door!

De werkgroep en de voorzitter en penningmeester hebben op 23 juli besloten dat op basis van sponsortoezeggingen en de verwachte inschrijvingen het congres door kan gaan. Een groot deel van het programma is bekend. De opzet en indeling van de workshops in het middaggedeelte hebben nu de grootste aandacht. Ondanks de warmte kwam er weer veel passie vrij in ons werkgroepoverleg... 

 

 

Passie voor Zorg-column van Bas van der Sijde opgenomen in het Jaarverslag van NNCZ

Geestelijk verzorger Bas van der Sijde schrijft naar aanleiding van platformbijeenkomsten en/of ervaringen in de praktijk een column in de nieuwsbrief van de NNCZ. Lees meer

 

 


 


 

 

 

ĉ
marijke mulder,
10 jun. 2012 14:36
ĉ
informatie platform,
15 okt. 2015 05:01