Publicaties

'Manoeuvreren' en andere Steuncursiefjes
door: Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde 

In de huidige samenleving wordt meer dan enkele jaren geleden van mensen verwacht dat ze elkaar helpen. In deze steuncursiefjes komen mensen staan verhalen van partners, familie, buren of vrienden die op de één of andere manier steun of zorg leveren aan hun naasten.
Dit boek verscheen op het 4e Passie voor Zorg-congres en het eerste exemplaar werd overhandigd aan Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer.
Het boekje is voor € 12,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen via info@stichtingpassievoorzorg.nl

steuncursiefjes


'De nieuwe leidinggevende' en andere Inspiratiecursiefjes
door: Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde  
 
In deze inspiratiecursiefjes geven managers en leidinggevenden uit de ouderenzorg antwoord op de vraag wat hun opdracht is in relatie tot 'het nieuwe zorgen' dat gericht is op participatie in de samenleving en vertellen waar zij hun inspiratie vandaan halen.
Het boekje is voor € 12,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen via info@stichtingpassievoorzorg.nl
 

inspiratiecursiefjes

 
 
‘Tot het laatste moment allerlaatste moment’ en andere Passiecursiefjes
door: Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde               
In deze passiecursiefjes komen de medewerkers in de zorg aan het woord. Verzorgenden, verpleegkundigen, huishoudelijk medewerkers, activiteitenbegeleiders, coördinatoren, behandelaars en vrijwilligers vertellen over hun passie en zorg voor mensen in de ouderenzorg. lees hier verder

passiecursiefjes

‘U zit hier mooi’ en ander Zorgcursiefjes
door: Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde
In dit boek staan korte verhaaltjes die iets laten zien van de alledaagse werkelijkheid van mensen die structureel afhankelijk zijn van zorg. Zowel positieve als negatieve zaken komen aan bod in de ervaringen van zorgvragers in thuiszorg, verzorgings- en vepleeghuizen.lees hier verder
 
zorgcursiefjes

De zorgcursiefjes en passiecursiefjes kosten €12,50 per stuk (samen voor € 20,-) De opbrengst gaat naar de Stichting Passie voor Zorg. Te bestellen via info@stichtingpassievoorzorg.nl

 

 
 
Humane waarden als sturende kracht in de ouderenzorg. Eerste ontwikkelingen van de initiatiefgroep Platform Humane Zorg (Noord) 
Artikel van Bas van der Sijde in het Tijdschrift Humanistiek, dec 2006. Lees het artikel