sponsoring

Wij willen de passie voor zorg hoog houden!


Het congres ‘Zorg met Passie, Passie voor Zorg 2’ wordt gesponsord door:HSHB, voorheen Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden

Stichting "Interzorg Noord - Nederland"

Jannes van der Sleedenhuis te Hoogeveen

Erasmushiem te Leewarden

Zuid Oost Zorg in Drachten

Stichting Zorgcentra Zuidwest-Drenthe

Vilans, kenniscentrum langdurige zorg
Het Goede Gesprek
Expertisecentrum Levensvragen

   
  
   Wilt u sponsor worden? meldt dat bij ons: