Stichting-Platform

Stichting Passie voor Zorg

De Stichting Passie voor zorg had als doel het bevorderen van humane waarden als sturende kracht in de welzijn- en zorgsector en de passie voor ouderenzorg te vergroten. Dit deed de stichting door de vorming van een denktank voor visieontwikkeling (in de vorm van een platform), netwerkontwikkeling en kennis en ervaringen te delen door middel van publicaties en organisatie van congressen.

Platform Passie voor Zorg

Het Platform bestond uit van zorg- en welzijnsorganisaties uit het Noorden van het land (Drenthe, Friesland, Groningen) die een bredere visie op humane ouderenzorg willen ontwikkelen en uitdragen.
Deelnemers zijn onder meer managers en geestelijk verzorgers van organisaties in de ouderenzorg en welzijnswerk. Tegen de achtergrond van snelle ontwikkelingen en veranderingen in de ouderenzorg en de uitdagingen die deze met zich meenemen stelt de werkgroep de humane waarden centraal. Het streven is om humane waarden sturend te laten zijn bij de ontwikkeling en praktische realisering van nieuwe vormen van zorg voor ouderen. Daarbij gaat het niet alleen om de autonomie en eigen regie van mensen, maar ook om waarden als gelijkwaardigheid, dialoog, participatie en het creƫren van zingevingsmogelijkheden en betrokken burgerschap. Het platform streeft ernaar deze waarden op een dusdanige wijze uit te dragen dat de passie voor zorg hoog gehouden wordt, want het werk in de zorg is veelzijdig, verrijkend en inspirerend!