verslag congres 2008

Zorg met Passie, Passie voor Zorg

Op donderdag 29 mei 2008 werd in het Mercure Hotel in Zwolle het congres Zorg met Passie, Passie voor Zorg georganiseerd. Een initiatief van het Platform Humane Zorg Noord, een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnorganisaties in Drenthe, Friesland en Groningen in samenwerking met de Humanistische Alliantie.


Dit congres bood een boeiend en uitdagend programma met volop ruimte voor informele ontmoetingen. Jet Bussemaker, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hield een inleiding over het congresthema en nam het eerste exemplaar van het speciaal voor dit congres uitgebrachte boek ‘U zit hier mooi’ en andere zorgcursiefjes in ontvangst.

De strekking van haar verhaal was dat de menselijke maat weer terug moet in de zorg. ‘Meer aandacht voor mensen en wat minder aandacht voor de regels. Want veilige zorg is belangrijk, maar de kwaliteit van het leven zélf is dat net zo goed’. Haar toespraak is terug te vinden op de website van WVS.

Verschillende auteurs bekend met en uit de wereld van de zorg vertelden over hun boek en in het middagdeel kon men kiezen uit een zevental verdiepingswerkplaatsen. Doel van het congres was handreikingen te bieden voor humanisering in de ouderenzorg en het aanwakkeren van de passie voor de zorg. Het programma zag er als volgt uit:

 

10.00 uur      Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur      Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Harry Kunneman

10.45 uur      Overhandiging eerste exemplaar van ‘U zit hier mooi’ en andere zorgcursiefjes aan Jet Bussemaker, Staatsecretaris VWS

10.50 uur      Inleiding op het thema ‘Zorg met Passie, Passie voor Zorg’

door Jet Bussemaker, Staatssecretaris van VWS

11.05 uur       Zorglogica’s uit balans, dr. Stijn Verhagen

11.30 uur       Pauze

12.00 uur      Levenskunst van ouderen, Liebje Hoekendijk

12.25 uur      Ik blijf thuis, Stella Braam

12.50 uur      Lunchbuffet

14.00 uur      Verdiepingswerkplaats 1 verzorgd door auteur

15.00 uur      Pauze

15.15 uur      Verdiepingswerkplaats 2 verzorgd door auteur

16.15 uur      Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter

16.45 uur      Informele borrel

 

Verdiepingswerkplaatsen waren:

Levenskunst op leeftijd, prof. dr. Hans Becker

Ik heb Alzheimer, Stella Braam

Levenskunst van ouderen, Liebje Hoekendijk

Thuiszorg in transitie, prof. dr. Harry Kunneman en drs. Marjan Slob

Zorglogica’s uit balans, dr. Stijn Verhagen

The Eventmaker, Passie, Motivatie en Zingeving, dr. Chris Kuiper

 

Ondersteuning eigen regievoering & vraaggestuurde zorg, dr. Lineke Verkooijen

Marian Verkerk kon door ziekte helaas niet aanwezig zijn, daarvoor in de plaats heeft Chris Kuiper een verdiepingswerkplaats verzorgd.

 

Congres en uitgave van de Zorgcursiefjes zijn in belangrijke mate mede mogelijk gemaakt door:

 

• Eburon Academic Publishers, uitgever                    • Humanitas afdeling Zuid-Drenthe

 • Humanitas district Noord                                            • Humanistisch Verbond Hoogeveen en omgeving

 • Interzorg Noord Nederland                                          • KPMG

 • NNCZ: Jannes van der Sleedenhuis, Hoogeveen    • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Instituut
                                                                                                                                                       Zorg&Welzijn

 • Noorderbreedte Erasmushiem, Leeuwarden            • Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing

 • Stichting HSHB, steunfonds voor humanistische projecten in de ouderenzorg

 • Stichting IZZ, Zorgverzekeraar                                    • SWP, Uitgeverij

 • Universiteit voor Humanistiek, Utrecht                        • Zorggroep Drenthe, De Vijverhof

 • Zorgnet Friesland Oost, samenwerkingsverband van zorginstellingen in Zuidoost Friesland

 

Er namen circa 200 personen deel aan het congres. De deelnemers varieerden van management, teamleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders tot geestelijk verzorgers en opvallend was dat er ook een groot aantal docenten van zorg- en welzijnsopleidingen aanwezig waren. Het congres werd met een gemiddelde van 8,0 gewaardeerd (138 evaluatieformulieren) en er hebben nadien drie organisaties interesse getoond om zich bij het Platform Humane Zorg Noord aan te sluiten.

 

Na afloop kregen alle deelnemers het boek ‘U zit hier mooi’ en andere zorgcursiefjes cadeau samen met een zakje passiebloemenzaad om vooral door te gaan met ‘passie zaaien’.

 

Het boek ‘U zit hier mooi’ en andere zorgcursiefjes geschreven door Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde kan worden besteld bij Verkooijen&Beima via www.verkooijenenbeima.nl .

Comments