Verslag 2016

Het 4e Passie voor Zorg-congres:
'Robots in de Zorg...' het zal ons een zorg zijn!
16 maart 2016, Drachten

 

 

Opening
Het congres werd geopend door de voorzitter van Stichting Passie voor Zorg Leen Diepenhorst en de dagvoorzitter Francisca van der Pol. Leen Diepenhorst refereerde aan de ontwikkelingen in de zorg en het doel van deze dag om vooral goede moed en passie voor de zorg en welzijn van mensen te behouden. Leen haalde daarbij een fabel van de Sioux indianen aan. [Invoeren]

 

Theatervoorstelling ‘Familiefabels’
door: Yvonne de Jong en Theo Royers (Vilans)

Na de opening volgde een verkorte voorstelling van de Familiefabels van Vilans. Deze korte voorstelling zette op een vrolijk en gevoelige manier de familieparticipatie op de agenda. De toneelspeelster en expert familieparticipatie Yvonne de Jong kroop in de huid van familietypetjes. Beginnend in de jaren '50 naar de jaren '60. Een boer die vertelde hoe mooi hij het vindt om voor zijn moeder te zorgen en overweegt een zorgboerderij te beginnen met domotica. Het was een vrolijk show. Infotainment ten top!

INLEIDING 1: ‘Leven in een wereld met robots’
door: Prof. Pieter Jonker (TU-Delft)

Pieter Jonker is hoogleraar Vision based robotics aan de TU-Delft. Hij doet onderzoek naar leergierige robots die straks autonoom in complexe omgevingen allerhande taken kunnen uitvoeren. Volgens Jonker is het onafwendbaar dat we robots en lerende systemen op allerlei plekken in de samenleving gaan terugvinden, van de gezondheidszorg tot en met autonome voertuigen. Cruciaal bij deze ontwikkelingen is dat robots kunnen leren. Robots moeten kunnen zien waar ze zijn en wat er zich in hun omgeving afspeelt en wat dit betekent. Dit kunnen ze leren; cognitief leren. Van de andere kant moeten ze acties en activiteiten verrichten; vaardigheden aanleren. Met name dit lerende aspect zorgt ervoor dat naast de Dirty en Dangerous tasks, nu ook de Dull tasks gaan verdwijnen. Dit geeft met name klappen in de eenvoudige vaak administratieve beroepen, zoals in het Oxford (Deloitte) rapport is aangegeven en waarover minister Ascher sprak. Er is echter nog iets waarover een aantal vooraanstaande wetenschappers uit de USA waarschuwden. Zelfstandig lerende systemen, nodig om op nivo met de mens te kunnen omgaan, brengen ook alle menselijke onhebbelijkheden met zich mee, waaronder verkeerd aangeleerd gedrag. Maar dit kan ook een kans zijn. Jonker liet in zijn lezing een aantal foto’s en filmpjes zien van mogelijkheden met robots.
 
INLEIDING 2: Zelfredzaamheid en zorgzaamheid in de participatiesamenleving
door: prof. Evelien Tonkens, UvH Utrecht

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Met een team van collega’s doet ze onderzoek naar de idealen en praktijk van de 'participatiemaatschappij', onder andere via observaties van bezoeken van sociale wijkteams aan cliënten met zorgvragen. Zorgverleners in sociale wijkteams worden geacht aan te sturen op ‘zelfredzaamheid’ en ‘het sociale netwerk’, dat wil zeggen op (meer) hulp vragen van familie en buren. In de praktijk blijkt dat vaak niet mogelijk: de familie doet al heel veel, er zijn conflicten of familieleden wonen ver weg. Bij buren valt meestal ook niet veel te halen. Zorgverleners willen mensen echter niet in de steek laten. Wat er gebeurt en wat voor rol technologie daarbij zou kunnen spelen, besprak Tonkens in deze lezing. Robots kunnen sommige zaken (zoals huishoudelijke taken) misschien overnemen, maar de menselijke en relationele kant niet.

 
Korte lezing Karmelklooster
Aan het eind van de pauze is er een korte lezing van dhr. Meijer over de locatie De Karmelklooster. Hij vertelt over hoe de zustergemeenschap hier terecht kwam. Het klooster was in gebruik van 1935 tot 1993. Een bijzonder verhaal over een bijzondere locatie. Voor meer informatie en foto’s zie:
www.karmelklooster.nl  

Na de pauze is er een workshopronde. Hieronder een korte samenvatting:

WORKSHOP 1: De computer-zeehond en de echte harige hond
door: Hester Jippes (Hester Jippes advies en begeleiding)

Aanraken en aangeraakt worden heeft direct effect op hoe we ons voelen. Maar naarmate de zorgbehoefte stijgt, wordt er vaak minder aangeraakt. Een dier maakt iets los bij veel mensen, nodigt uit tot aaien en knuffelen. Maar wat is bepalend, een levend dier, een computergestuurde versie, of toch liever een-op-een contact? Wat zijn mogelijkheden, effecten, voor- en nadelen? Hester Jippes vertelt over de mogelijkheden met de robotzeehond onder andere bij mensen met dementie.

WORKSHOP 2: Sociale kwetsbaarheid (ouderen en eenzaamheid)
door: Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek)

Sociale relaties dragen bij aan iemands welbevinden en geluk. Sociale steun en emotionele betrokkenheid van anderen maken het makkelijker om met moeilijke situaties om te gaan. Ouderen zien hun netwerk vaak kleiner worden. Er vallen mensen weg en het wordt moeilijker om nieuwe contacten te leggen. Veel ouderen kampen daarom met gevoelens van eenzaamheid.
Deze workshop gaat over eenzaamheid. Anja Machielse ging in op de volgende vragen: Wat is eenzaamheid en is het te voorkomen? Hoe kun je het herkennen? Is eenzaamheid altijd op te lossen? En als dat niet zo is, hoe kun je het dan verzachten?
 
WORKSHOP 3: Techniek, zorg en meer!
door: Esther Miedema en André de Vries (Talant)

Beeldzorg, dwaaldetectie, medicatie APP, akoestische bewaking, Epicare, camerabewaking, bewegingsmelder, deurmelder, halszender! Domotica bevordert veiligheid, sociaal contact en zelfredzaamheid. Techniek is meer dan zorg alleen, zo is onze vernieuwde beeldzorg App te gebruiken als communicatiemiddel tussen cliënt en zorgverlener maar ook tussen cliënt en familie en vrienden. Zo is de dwaaldetectie niet alleen een controle middel maar geeft dit de client ook veel meer bewegingsruimte. Esther Miedema en André de Vries deelden in deze workshop hun ervaringen.

WORKSHOP 4: Use it or lose it
door: Margreeth van der Beek-van Rooijen en Astrid Steenbergen (Interzorg)

Gebruik van technologie en wetenschappelijke inzichten zijn een must, maar houdt het je eigen lichaam en brein scherp. In deze workshop werden ervaringen gedeeld met Sensamove, gebruik van oefenapps, circuitclasstraining, familieparticipatie en Ronny Gardenemethode tijdens de revalidatie.


WORKSHOP 5: Vitamine kleinkind: over het ondersteunen van familie en vrienden bij het contact houden met hun dierbare
door: Marcelle Mulder (Patyna)
Contact met vrienden en familie is voor veel mensen die zorg nodig hebben van levensbelang. Mensen met dementie geven zelfs aan, dat contact met hun dierbaren het allerbelangrijkst is in hun leven. Daar kunnen geen zorgverleners en robots tegenop. En zo hoort het natuurlijk ook. Maar hoe blijven ouderen en hun naasten in contact met elkaar? Hoe valt er voor beiden van het samenzijn te genieten? En wat hebben ze daarbij van ons zorgverleners nodig? In deze workshop werd toegelicht waar je rekening mee moet houden als iemand dementie heeft en er werden tips uitgewisseld voor als je op bezoek gaat met iemand die dementie heeft. Marcelle schreef er een boek over ‘Op bezoek bij iemand met dementie’  voor meer informatie: https://www.bol.com/nl/p/op-bezoek-bij-een-dierbare-met-dementie/9200000051833477/


WORKSHOP 6: Op afstand, maar toch dichtbij!
door:
Esmeralda van Breugel en Martie Boersma (Zuid Oost Zorg)

Binnen ZuidOostZorg verdiepen we ons al geruime tijd in de mogelijkheden van eHealth toepassingen. Ons uitgangspunt bij inzet van technologie is dat dit cliënten moet ondersteunen in het houden van eigen regie. Cliënten worden op eigen-wijze en in hun eigen omgeving ouder en zoeken daarbij naar (nieuwe vormen van) ondersteuning. Ouderen maken meer dan verwacht gebruik van vormen van eHealth techniek en hebben daar hun eigen ideeën over. We sluiten aan op wat cliënten nog wél kunnen bij het inzetten van bijvoorbeeld beeldzorg, medicatiebegeleiding op afstand, leefstijlmonitoring, track & trace en applied games.
Weten hoe technieken werken is belangrijk, maar nóg belangrijker is het op de juiste manier toepassen van deze techniek in het zorgproces! Hoe zorg je ervoor dat zowel de cliënten als de medewerkers deze nieuwe vormen van ondersteuning omarmen? Wat doe je wel en wat juist ook niet? Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd in deze workshop gesproken wat mogelijkheden en ervaringen tot noch toe zijn.

Presentatie van boek: ‘Manoeuvreren’ en andere Steuncursiefjes (geschreven door Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde)
Bas van der Sijde vertelde over de totstandkoming van dit boek. Voor de 30 cursiefjes in dit boeken werden partners, familie, buren of vrienden geïnterviewd die op één of andere manier steun of zorg leveren aan hun naasten. Hij las een verhaaltje voor, waarna hij het aan mevrouw Lutz Jacobi overhandigde. Zij is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, woonachtig in Friesland en passievol betrokken op zorg en welzijn van mensen. Zij nam het boek met veel enthousiasme in ontvangst. Haalde een aantal belangrijke punten naar voren uit het boek waar we zeker iets mee moeten doen. Ze vond dat sommige gemeente bepaalde zaken echt anders zouden moeten regelen en dat er meer ruimte is om mantelzorgers te kunnen steunen in hun zorg en steun aan hun naasten. We moeten hen steunen om het vol te kunnen houden. Dat moeten we met elkaar doen.
Deelnemers kregen na afloop van het congres een exemplaar mee naar huis. Het boek is ook te bestellen via de Stichting Passie voor Zorg [link].
 

UITLEIDING:‘Technologie is geweldig, maar geen vervanging voor de mens’ Een persoonlijk en passievol verhaal
door: Jaap Bressers

Mensgerichte zorg, warme zorg, lief ziekenhuis, patiëntgerichte zorg, … elke zichzelf respecterende zorginstelling werkt op de een of andere manier wel volgens een methode of principe dat de patiënt centraal stelt. En dat meteen de effectiviteit en de efficiency van de zorg beter maakt.
Als ervaringsdeskundige juicht Jaap Bressers, die op zijn 21
e zijn nek brak en in een rolstoel terecht kwam, deze initiatieven uiteraard van harte toe. Hij weet precies wat echte aandacht voor je kan doen. Hoe hulpeloos je je kunt voelen als je volledig afhankelijk bent van anderen en van allerlei computers en techniek. Maar ook hoe je met de juiste begeleiding, stimulans én eigen inzet weer zoveel mogelijk je leven weer in eigen hand krijgt. En hoe Carlos-momentjes, zoals Jaap ze noemt, je leven letterlijk en figuurlijk kunnen redden. Genoemd naar de Portugese broeder Carlos, die Jaap na zijn ongeluk in een onbekend ziekenhuis en omringd door mensen die hij niet kon verstaan, toch het gevoel gaf dat hij werd gezien en begrepen. De momenten dat hij even zijn hand op Jaaps schouder legde en zei: ‘It’s okay’ zijn zeer belangrijk geweest om deze periode door te komen. Jaap wees in zijn verhaal op de kleine dingen die het verschil maken. Hij vertelde zijn verhaal met veel humor en passie, met woorden die raakten.

Alle medewerkers, sponsoren en deelnemers van het congres, nogmaals hartelijke dank voor jullie steun aan deze bijzondere dag. Wij hadden het idee dat er veel passie vrij kwam!

 
Passie in beeld...
 

Karmelklooster Drachten
 
 

dagvoorzitter

 
 De dagvoorzitter (Francisca van der Pol)
 
Opening met familiefabels
 

 
Prof. dr. Pieter Jonker (TU Delft)
 

 
Prof. dr. Evelien Tonkens

Workshops
 
 

 Presentatie van het boek 'Manoeuvreren' en andere Steuncursiefjes
en overhandiging eerste exemplaar aan mw. Lutz Jacobi, lid Tweede Kamer
 

Jaap Bressers 
 
 
 
Leen Diepenhorst en Marijke Mulder (organisatie) met Paro
 
 
Paro is weer helemaal opgeladen...
 
 
Hieronder volgen nog enkele korte verslagen en powerpointpresentaties van het congres
 
 
ć
informatie platform,
23 mrt. 2016 02:49
ć
informatie platform,
23 mrt. 2016 02:49