workshops‎ > ‎

workshop 4

Tussen de regels door
Trefwoorden: de mens centraal, ‘de regels in dienst van menselijke zorg’, ‘ZZP, wat moet je er mee?!’, dialoog in de zorg, dienstverlenend management, zorg met passie.
Henk de Vries (directeur Interzorg) & Rijk van Ommen (manager NNCZ), Carla Engelsman (Vilans, project: ‘het goede gesprek’), Jan Sipma (geestelijk verzorger Meriant)


WELKOM


‘Tussen de regels door’
De mens centraal
De dialoog in de zorg
De regels in dienst van de menselijke zorg


Belangrijke punten, uitdagingen, vragen, tips


Uitdaging: Regels toepassen met creativiteit
Belangrijk: Tussen de regels is spannender
Vraag: waar is het evenwicht tussen regel en mens
Tip: de mens was er eerst toen de regel
Uitdaging: Wat we bedenken ook verder brengen! Geen woorden maar daden.
Vraag!: Wat wil de klant, individueel
Afsprakendossier
Vraag: welke regels kunnen weg?
Tip: Scheiding zorg/verantwoording
Uitdaging: Ja-cultuur in relatie cliënt/verzorgende
Tip: cliënt invloed geven ook bijvoorbeeld bij sollicitatie
Tip: Tijd voor bezinning
Belangrijk: directie onder zelfde regels als personeel
Belangrijk: kwaliteit niet alleen op papier


Belangrijk: Scholing van medewerkers  omslag ondersteunen
Constatering: ZZP leidt tot gesprek met klant en afstemming
Constatering: Zorgwerker hospitaliseert ook
ZZP verheldert zwaarte individuele zorgbehoefte
Belangrijk: Functiedifferentiatie sterk verminderen
Belangrijk: Attitude: hoe ga je met mensen om
Vraag: is ZZP systeem te star?
Vraag: is ZZP te somatisch/ op behandelaars gericht?
Uitdaging: Dienst Zorg niet de dagindeling/leven van bewoners laten bepalen maar omgekeerd


Uitdaging: Voldoende grote contracten qua inkomen voor zorgmedewerkers bv door leeftijdgericht beleid
Vraag: Wat valt straks onder eigen bijdrage
Vraag: beseft
[hier stopt tekst]


Tussen de regels 4


Eerst achterover zitten:
- wat betekent een nieuwe regel  voor iedereen
- welke consequenties
- Wat willen we zelf
- Routines doorbreken/ cultuurveranderingen
- In dialoog met bewoners en personeel
- Minder differentie
- Reflectie!


[(eerst achterover zitten) en (Reflectie!) omcirkeld en met elkaar verbonden]
Comments